Friends

Khi đọc đến câu này một chục lần thấy hay quá, mê quá và tìm hình để lồng vô cho đẹp thì mình không chọn được tấm nào hợp hơn tấm này, top of mind, và hí hoáy edit.

Tấm hình này chụp cách đây cũng 03 năm trời. Ba năm với rất nhiều thăng trầm, đổi thay. Nhưng mà cái tình yêu thương rất chân thành bạn dành cho mình thì tới giờ phút này mình vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc và sự biết ơn.

Thật sự mình xem bạn này như là một món quà Thượng đế ban tặng. “Thượng đế là tình yêu”, và bạn đến dạy cho mình thế nào là tình yêu. Kiên nhẫn, dịu dàng, một chiều, vô điều kiện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s