One moment in time – WHITNEY HOUSTON

MỘT LẦN TRONG ĐỜI

Mỗi ngày tôi sống
Tôi muốn trở thành
Một ngày để cho
Điều tốt nhất của tôi
Tôi chỉ có một
Nhưng không cô đơn
Ngày cuối cùng của tôi
Vẫn chưa biết.

Tim tôi rạn vỡ,
Theo mỗi bước đi.
Để nếm ngọt ngào,
Tôi đối diện nỗi đau.
Tôi vươn lên và té ngã,
Qua tất cả mọi thứ
Phần còn lại này

Tôi muốn một lần trong đời,
Khi tôi hơn những gì tôi nghĩ tôi có thể
Khi tất cả những giấc mơ chỉ cách một nhịp nữa thôi
Và câu trả lời tùy thuộc vào tôi.
Cho tôi một lần trong đời,
Khi tôi đua với số phận
Rồi trong lần trong đời ấy,
Tôi sẽ thấy,
Tôi sẽ thấy mãi mãi.

Tôi đã sống để trở thành
Điều tốt đẹp nhất
Tôi muốn nó
Không có lúc nào ít hơn.
Tôi đã lên kế hoạch,
Giờ đặt cơ hội đó
Trong tay tôi này.


Tôi muốn một lần trong đời,
Khi tôi hơn những gì tôi nghĩ tôi có thể
Khi tất cả những giấc mơ chỉ cách một nhịp nữa thôi
Và câu trả lời tùy thuộc vào tôi.
Cho tôi một lần trong đời,
Khi tôi đua với số phận
Rồi trong lần trong đời ấy,
Tôi sẽ thấy,
Tôi sẽ thấy mãi mãi.

Bạn là người chiến thắng của cuộc đời,
Nếu bạn nắm một khoảnh khắc trong đời,
Hãy làm nó tỏa sáng.

Tôi muốn một lần trong đời,
Khi tôi hơn những gì tôi nghĩ tôi có thể
Khi tất cả những giấc mơ chỉ cách một nhịp nữa thôi
Và câu trả lời tùy thuộc vào tôi.
Cho tôi một lần trong đời,
Khi tôi đua với số phận
Rồi trong lần trong đời ấy,
Tôi sẽ,
Tôi sẽ,
Tôi sẽ tự do.
Tôi sẽ,
Tôi sẽ tự do.

(Mai Anh dịch)

ONE MOMENT IN TIME

Each day I live
I want to be
A day to give
The best of me
I’m only one
But not alone
My finest day
Is yet unknown

I broke my heart
For every gain
To taste the sweet
I face the pain
I rise and fall
Yet through it all
This much remains

I want one moment in time
When I’m more than I thought I could be
When all of my dreams are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I’m racing with destiny
Then in that one moment of time
I will feel
I will feel eternity

I’ve lived to be
The very best
I want it all
No time for less
I’ve laid the plans
Now lay the chance
Here in my hands

Give me one moment in time
When I’m more than I thought I could be
When all of my dreams are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I’m racing with destiny
Then in that one moment of time
I will feel
I will feel eternity

You’re a winner for a lifetime
If you seize that one moment in time
Make it shine

Give me one moment in time
When I’m more than I thought I could be
When all of my dreams are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I’m racing with destiny
Then in that one moment of time
I will be
I will be
I will be free
I will be
I will be free.
Songwriters: Albert Hammond / John BettisOne Moment in Time lyrics © Warner/Chappell Music, Inc, Kobalt Music Publishing Ltd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s