trò chuyện cùng Cha

Thượng Đế ơi con đang không muốn yêu người. con thấy mình đang không sẵn sàng yêu người lúc này, Thượng Đế ơi.

Người nói điều đơn giản nhất để bắt đầu tư duy tích cực là yêu người. mà sao, lúc này, con thấy điều đó khó quá là khó với trái tim con.

con không có cảm xúc tốt với từ “yêu”. con thấy sợ hãi và mệt mỏi.

Người chỉ dẫn con nên làm gì với!

Tạ ơn Người luôn bên cạnh con!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s