luyện tập

hôm qua mình tập lại yoga, sau hơn một năm trời. ở Mã Lai mình cũng tập lai rai thôi, nên cứ làm tròn vậy.

phần bài tập nạp khí trung tiêu, mình phải nâng chân mình lên 45 độ, thẳng chân, gồng cơ bụng, giữ lại đó trong 60 giây, lặp lại như vậy 3 lần.

mình cảm nhận cơ bụng của mình gào rú lên, nhức nhối, sau một khoảng thời gian dài không hề đụng vô.

hôm nay mình lại thực hành bài tập đó ở nhà (bài tập về nhà cô giáo cho). không có ai ở đó đếm thgian, nhắc nhở, canh giữ, mình tự làm lấy với chính mình. cố gắng giữ càng lâu càng tốt, cố gắng vượt lên trên cơn đau một chút để giữ lại, rồi bỏ thòng chân xuống với sự giải tỏa cơn đau ở bụng.

quào, giỏi quá, tốt hơn một tí rồi.

mình biết là mình đau nhức – một cảm giác chẳng dễ chịu gì. mình biết mình giữ chưa được trọn vẹn 60 giây. mình biết mình từng giữ được lâu hơn, hồi còn tập đều đặn hơn 1 năm trước đây. và mình cũng biết, là cơ bắp thì không thường hằng, chúng mất đi khi ta ngừng tập luyện, và nếu muống nó phát triển lên thì cần luyện tập đều đặn từ từ, không có đường tắt.

luyện tâm cũng thế. nay chỉ nói chuyện luyện cơ cho gần gũi. mà cũng giải tỏa cho mình những thắc mắc về luyện tâm. bởi mình nhận ra tâm mình sau một thời gian “không được tập luyện” thì cũng đang bèo nhèo lắm. hồi đó thì mình sẽ quở trách bạn, còn giờ mình nghĩ bạn cần thgian, như những cơ bắp trên bụng mình.

quyết tâm mình có, tuy không sáng ngời, mãnh liệt, bập bùng. giờ là cơ hội để ý chí, sự kiên trì, kiên nhẫn được trui rèn trong mình.

all the best,

Alex o x o x o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s