một đời người, một rừng cây

mình cảm thấy kết nối với hình ảnh của một cái cây. một cái cây cao, thẳng, nhiều cành lá tỏa bóng mát.

nó giống với sứ mệnh và giá trị mà mình muốn lan tỏa, một peacemaker, một supportive friend. mình mong tạo dệt được nhiều chất liệu bình an, để có thể lan tỏa cho những người xung quanh, qua lời nói, hành động, sự hiện diện.

như một cái cây, nó chỉ cần ở đó là đã mang lại bóng mát, sự trong lành và chỗ dựa cho những người xung quanh.

và mình tin mình là một cái cây trong rừng cây bạn bè quanh mình. ai cũng là một cái cây hết. những cái cây sống nương nhờ nhau, cùng nhau vượt qua những trận lũ lụt. có cây cho hoa, có cây cho bóng mát, mỗi người một kiêu, nhưng điều cùng làm là đóng góp sự trong lành cho quả địa cầu này.

hai bài hát mà mình rất thích, rất kết nối, khi xuống tinh thần thường mang ra đọc để nhắc nhở mình đó là Kinh Hòa Bình và Một đời người một rừng cây.

hôm nay viết ra đây để nhớ lại, vào ngày sinh nhật tuổi 25.

Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây.
Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người,
Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa
Chiều hôm khi gió về!

Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô,
Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ
Và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia!

Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
Sống gần nhau thân mới thẳng
Có một cây là có rừng
Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương!

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu? Phải đâu trong đục cũng đành?

Phải không em, phải không anh?

Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi!

Xin hát về bạn bè tôi – những người sống vì mọi người.

Ngày đêm canh giữ đất trời

Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.

Một đời người, một rừng cây

Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Kinh Hòa Bình phổ nhạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s