Tư duy tích cực

Bạn đang tuyệt vọng, đau khổ?

-Vì thất tình, mất việc, mất người thân, trải qua một biến cố nào đó trong đời sống
-Cảm thấy đau khổ và cô đơn trong cuộc đời, không ai thấu hiểu, sẻ chia

Giao tiếp

Bị hiểu lầm